Ik, Jantina van Rossum, begeleid organisaties in de gezondheidszorg en welzijnssector bij het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het resultaat van een begeleidingstraject is dat u betere sturingsinstrumenten in handen heeft om uw organisatie op vele gebieden beter aan te kunnen sturen:

  1. werkprocessen efficiënter ingericht
  2. werken op basis van prestatie indicatoren en SMART doelstellingen
  3. medewerkers meer gemotiveerd omdat zij ervaren dat er verbeterslagen worden gemaakt
  4. weten waar risico’s liggen omdat u een goed risicomanagement systeem heeft