Hoe kan een project wél lukken?

Om projecten meer succesvol te maken zijn onderstaande aandachtspunten van belang.

Specifieke vaardigheden

 

Veel projecten mislukken door verkeerde keuzes aan het begin. Vaak wordt snel een project plan in elkaar gezet zonder eerst goed na te denken over het eigenlijke probleem.  Het kost veel tijd om het echte probleem te identificeren en de oplossing te vinden die daarbij past. Maar die tijd wordt later tijdens het project snel weer terugverdiend. De start van een project vraagt om specifieke vaardigheden van een medewerker: de medewerker moet in de rol stappen van consultant om het probleem en het doel helder te krijgen, veel vragen, luisteren en doorvragen.

 

Medewerkers erbij betrekken

 

Het is belangrijk niet alleen de opdrachtgever maar ook de andere medewerkers van de organisatie erbij te betrekken. Zoek die medewerkers die een rol en/of belang hebben bij het slagen van het project. Je kunt daarbij denken aan het middel management maar ook de werkvloer moet er nadrukkelijk bij betrokken worden. Het is zelfs mogelijk om sponsoren erbij te betrekken. Visualiseer wat het project deze mensen gaat brengen en laat ze meedenken over de aanpak en de risico’s. Door de omgeving er in een vroeg stadium bij te betrekken wordt de kans verkleind dat er iets over het hoofd wordt gezien, daarnaast wordt al in een vroeg stadium draagvlak gecreëerd. Zorg er ook voor dat de organisatie betrokken blijft.

 

Betrokkenen regelmatig spreken

 

Zoek alle betrokkenen regelmatig op, al is het maar om te vernemen of er nog vragen zijn. Bovendien is het belangrijk te beoordelen of hetgeen is gecommuniceerd ook daadwerkelijk zo is overgekomen. Door het project gestructureerd aan te pakken en regelmatig te evalueren houd je grip op de situatie. Deel het project daarom op in behapbare fases.

 

Tijdig beslismomenten inbouwen

 

Zorg ervoor dat er op de juiste momenten beslismomenten worden ingebouwd, waarop het project met de opdrachtgever wordt geëvalueerd en de nodige beslissingen worden genomen. Te veel projecten worden maar doorgezet terwijl de kosten niet meer in verhouding staan tot de resultaten of het project helemaal niet meer bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Stel daarom samen met de medewerkers van het project en de opdrachtgever continue de vraag: “doen we nog wel de juiste dingen om het geformuleerde probleem op te lossen”?

Overeind blijven in het huidige multi tasken klimaat.

Of : hoe ga je met je tijd om als een etmaal maar 24 uur heeft?

Elke dag merk ik het weer, zoals zoveel anderen, dat er maar 24 uur in elk etmaal zit. Iedere minuut die voorbij tikt komt nooit meer terug. Tijd kun je niet beheren. Maar je kunt wel leren je prioriteiten te beheren.

Om tot een kwalitatief eindresultaat te komen moet je eerst je doelen stellen. Als je echt een meer gebalanceerd leven wilt gaan leiden kijk dan eerst naar de keuzes die je maakt.

Houdt op met anderen of omstandigheden de schuld te geven van een gebrek aan evenwicht in je leven. Kijk eerst naar jezelf en beslis wat je wilt. Bepaal één haalbare doelstelling die je in een week wilt realiseren. Aan het einde van het jaar heb je dan 52 nieuwe doelen gerealiseerd. Zo kan dit het jaar worden waarin u leeft volgens uw waarden en overtuigingen.

Een aantal tips:

  1. behandel één keer
  2. alles op één plaats
  3. beheer verwachtingen
  4. wees realistisch
  5. schrijf het op
  6. volg gedelegeerd werk op
  7. stel prioriteiten gebaseerd op doelstellingen
  8. plan van tevoren
  9. wees proactief