Artikelen door Jantina

Vergroten directiebetrokkenheid bij kwaliteitsmanagementsysteem

In hoofdstuk 5 van nieuwe ISO 9001:2015 norm staat vermeld: de directie moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Grote vraag van veel kwaliteitsmanagers: hoe betrek ik de directie bij het kwaliteitstraject?  Hoe creëer ik die betrokkenheid waar de nieuwe norm om vraagt? Hoe krijg ik het management mee?   Hoe creëer je betrokkenheid […]

Meerwaarde van een kwaliteitsmanagementsysteem

Meerwaarde van een kwaliteitsmanagementsysteem In organisaties is een kwaliteitsmanagementsystemen soms meer een last dan een lust. De bureaucratie heeft toegeslagen en het wordt niet als sturingsinstrument gebruikt. In dit artikel beschrijf ik wat de meerwaarde is van een efficiënt werkend kwaliteitsmanagementsysteem. De wijze waarop een kwaliteitsmanagementsysteem wordt opgezet is altijd een keuze van het management […]

Strategische risico-inventarisatie uitgevoerd door het MT?

Steeds meer organisaties besluiten om een strategisch risico-inventarisatie uit te voeren vanwege de vele interne – en de elkaar steeds sneller opvolgende externe ontwikkelingen en het feit dat steeds meer accountants vragen om de strategische risico’s goed in beeld te hebben. Daarnaast is ook in de nieuwe ISO 9001-2015 norm (en de daarvan afgeleide normen waaronder de HKZ norm) een strategische risico inventarisatie verplicht.

Hoe kan een project wél lukken?

Veel projecten mislukken door verkeerde keuzes aan het begin. Vaak wordt snel een project plan in elkaar gezet zonder eerst goed na te denken over het eigenlijke probleem. Het kost veel tijd om het echte probleem te identificeren en de oplossing te vinden die daarbij past. Maar die tijd wordt later tijdens het project snel weer terugverdiend. De start van een project vraagt om specifieke vaardigheden van een medewerker: de medewerker moet in de rol stappen van consultant om het probleem en het doel helder te krijgen, veel vragen, luisteren en doorvragen.