Tag Archief van: sturingsmiddel

Hoe omgaan met risicomanagement?

Een organisatie ontkomt er niet aan om risico’s te nemen. Maar hoe kunt u omgaan met risicomanagement zodat de voorspelbaarheid toeneemt en de risico’s worden verkleind of deels worden uitgesloten?

1. Maak van risicomanagement geen duur, tijdrovend en geldverslindend project.

Vaak wordt over risicomanagement gedacht dat het veel tijd gaat kosten. Ik vind dat absoluut niet noodzakelijk. Als het gaat om strategisch risicomanagement is het mogelijk om met directie/management binnen één of twee sessies van anderhalf uur al veel risico’s boven water te halen.

2. Focus op de Top 10 aan risico’s

Zorg dat de focus komt te liggen op de tien belangrijkste risico’s. Laat andere risico’s even voor wat ze zijn. Voer elk jaar een strategische risico-inventarisatie uit en focus dan meer op de risico’s die in het voorgaande jaar zijn blijven liggen.

3. Zorg voor een koppeling met de doelstellingen van de organisatie

Neem als uitgangspunt de stakeholders analyse, inclusief de geformuleerde doelstellingen van de stakeholders in het kader van de samenwerking met de organisatie. Zo wordt voorkomen dat risico’s worden aangepakt die geen relatie hebben met de doelstellingen van de organisatie.

4. Communiceer het belang van risicomanagement naar de organisatie

Om het draagvlak van risicomanagement te vergroten is het  belangrijk de medewerkers goed te (blijven) informeren over de aanpak en over de verdere voortgang.

5. Zorg voor een duidelijke taakverdeling

Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd adviseer ik om leden van het management aan te wijzen als eigenaar voor een bepaald risico. Zij kunnen zorg dragen voor formulering van preventieve en/of corrigerende verbetervoorstellen.. Het managementlid is /blijft verantwoordelijk voor het implementeren van de verbetermaatregelen.

6. Trek het breder dan uitsluitend financiële risico’s

Vaak vragen accountants de financiële risico’s goed in beeld te brengen. Maar ook andere risico’s kunnen grote financiële gevolgen hebben. Neem die dus zeker ook mee  in de risicoanalyse.

7. Gebruik risicomanagement als sturingsmiddel voor het management

Risicomanagement is meer dan het inventariseren van de risico’s. Het is een sturingsinstrument voor het management om risico’s goed in beeld te krijgen en te houden. Het is ook een middel om preventieve en corrigerende maatregelen te formuleren, uit te voeren en te bewaken. Ik adviseer om de maatregelen op te nemen in het verbeterregister, zodat ze als input dienen voor de management review / directiebeoordeling.